Over het All-Win Principe

Oorsprong

Het All Win Netwerk is opgericht door Ir. Pim van Monsjou and Dr. Lisinka Ulatowska samen met Drs. Floris Methorst, Leonard Kater en Boris van Oirschot als een manier om het All-Win principe te implementeren – een tool gericht op het brengen van welbevinden voor alle mensen en de natuur als geheel. Dit principe was geintroduceerd door Dr. Ulatowska in haar roman Samenzwering, Samenspel. Naar spiritueel wereldburgerschap.

Wat houdt All Win in?

De basis van het All Win beginsel is de Eenheid van Alles en de ‘Bron’ die dit inspireert.

Wat versta je onder de eenheid van alles?

Eenheid van alles betekent voor mij dat de hele kosmos en de Aarde met alles wat er op leeft aan planten, dieren en mensen een organisme is dat geïnspireerd wordt door Äl dat is’.. Alles is met elkaar verbonden, en wat een deel van dit geheel overkomt heeft invloed op alle delen ervan.Alle delen van het organisme zijn in een proces van bewustwording. In de mens heeft dit proces het stadium van zelfbewustzijn bereikt, nu begint in hem het eenheidsbewustzijn te ontstaan.

Wat versta je onder de ‘Bron’?

Onder de ‘Bron’ versta ik de inspirerende en vormgevende liefdeskracht van de schepping die wel aangeduid is als ‘Al dat is’, God, Geest, Jahweh, Allah, Brahma, het Zijn (of welke naam men het Onnoembare maar gegeven heeft). Planten en dieren hebben geen vrije wil en volgen de inspiratie van deze kracht. Mensen hebben wel een vrije wil en daardoor verantwoordelijkheid om zich al of niet op de ‘Bron’ af te stemmen en de inspiratie ervan al of niet te volgen. Die inspiratie houdt in het bewust worden van een deel van die eenheid te zijn en daarnaar handelen. Teilhard de Chardin noemde dit ‘op weg zijn naar het punt Omega’.

Wat versta je onder All Win en wat is het verschil met win-win en win-verlies?

Onder win-win versta ik een overeenkomst tussen twee partijen waarbij beide evenveel winnen. Bij een win-verlies overeenkomst is het resultaat dat één partij alleen wint en de ander niet.
All Win is voor mij het bij elke beslissing en handeling rekening houden met het belang van het geheel van aarde, planten, dieren en mensen op basis van luisteren naar de inspiratie vanuit de ‘Bron’.

Waarom is het belangrijk om nu het All Win beginsel meer bekend te maken terwijl er al zoveel gaande is?

Religies zoeken toenadering. Er is Green Peace, World Life Action, Milieudefensie, Natuurmonumenten, Redt het regenwoud, Redt de Panda, Wereldwinkels, talloze acties voor steun aan arme gebieden, hergebruik en besparingen en andere goede doelen, enz. Het is belangrijk om nu het All Win beginsel algemeen bekend te maken omdat we zien dat ondanks al deze belangrijke acties er nog voor miljarden aan wapens en drugs gemaakt worden. Dagelijks worden miljoenen dieren voortijdig gedood. Nieuwe technologische ontwikkelingen doen de natuur steeds meer geweld aan en de mensen vervreemden meer en meer van de ‘Bron’. Het gaat er vooral om het inzicht te versterken van de samenhang en eenheid van alles en de noodzaak ons ook collectief af te stemmen op en te laten leiden door ‘het inspirerende beginsel’ van de Schepping. de ‘Bron’.

Laten we ons individueel en collectief ervan bewust worden dat wat we een deel van de eenheid aandoen, we onszelf aandoen. Spreekwoorden zoals ‘zo je doet, zo je ontmoet,  ‘wie wind zaait zal storm oogsten’, ‘wat je zegt dat ben je zelf’, enz. geven duidelijk aan dat we terug krijgen wat we uitstralen.

Hoe stel je je de All Win actie voor?

Hoofdzaak is de grondhouding van mensen. Onderwijs en opvoeding hebbent daarom prioriteit. Via deze website geven we bekendheid aan de uitgangspunten en de bedoeling van deze actie, noemen we verwante initiatieven waarin relaties, activiteiten, bedrijven en of organisaties geheel of gedeeltelijk aan het doel van de All Win actie beantwoorden.

Wat zie je als mogelijke gevolgen van een toenemende All Win instelling?

Tal van gevolgen kan ik mij indenken zoals meer samenwerking in plaats van competitie, afname van geweld en wapens.
Bij meer respect voor de aarde denk ik aan het overgaan op duurzame energie en grondstoffen in plaats van fossiele brandstoffen en delfstoffen zoals ertsen. Ik beschouw het gebruik daarvan als de tijdelijke ‘moedermelkperiode’ van onze Aarde.

Meer respect voor planten en dieren kan gevolgen hebben voor de voedselproductie. Ik denk dat het planten- en dierenrijk bereid zijn de mens te dienen en zonodig te voeden, maar bezwaar hebben tegen de manier waarop ze worden behandeld: de weinig respectvolle grootschalige land-, tuin- en bosbouw met tal van machines en chemische middelen en het dagelijks voortijdig doden van miljoenen gezonde dieren.

Het respectvol behandelen van planten en dieren zal invloed hebben op de kwaliteit van het voedsel en daardoor op mensen en dieren. Bij het streven naar duurzaamheid past het willen terugvoeren van afvalstoffen van mens en dier naar de akkers en veel ander hergebruik. Het zou best kunnen dat onze huidige grootschalige samenleving mede daardoor kleinschaliger wordt en meer menselijke warmte gaat vertonen.

Heeft u nog meer vragen? Verdere mogelijkheden laat ik aan U als lezer over. Voorzover u een voorbeeld heeft dat in de All Win gedachte past, of op een of andere wijze wil medewerken dan willen wij dat graag van u horen.