samenzwering_samenspel_coverSamenzwering, Samenspel

Naar spiritueel wereldburgerschap.
Auteur: Dr. Lisinka Ulatowska

Een meeslepend spiritueel avontuur gebaseerd op de werkelijkheid over een geniepige samenzwering die ons allen onderuit haalt zonder dat we het in de gaten hebben. Een team Wereldburgers werkzaam bij de VN zet zich met hart en ziel in om dit complot te verijdelen. Terwijl zij gebruik maken van hun inzichten op spiritueel, psychologisch, politiek en economisch gebied, raken ze in situaties verwikkeld waarin ze persoonlijk geconfronteerd worden met hun eigen liefdesrelaties, angsten en onzekerheden. Zij maken hierbij zo’n intens bewustwordingsproces door dat ook de lezer deze inzichten kan gebruiken om zijn eigen kwaliteit van leven te verbeteren.

Het is het verhaal van een groep wereldburgers die in VN-verband de strijd aangaat met het Kwaad door het Goede te doen. Maar er is meer aan de hand in dit boek. Het is een handleiding tot spiritueel bewustzijn. Daarin lijkt het op “de Celestijnse belofte” van James Redfield. In “De Celestijnse belofte” is het verhaal, een speurtocht naar de negen inzichten, een kapstok voor een spirituele boodschap.

De mens is zijn contact kwijt met de natuurlijke ordening, met de eigen intuïtie. De remedie die in het boek van Lisinka wordt geïntroduceerd bestaat, kort gezegd, uit meditatieoefeningen, waarin afgestemd wordt op de Bron, een mysterie, zorg dragen voor een alert en helder bewustzijn, waarbij intuïtie en een sterk positief denken op de voorgrond staan. De boodschap lijkt ontleend aan de spirituele gemeenschap “Emissaries of the Divine Light”.

Maar de Bron herinnert ook aan een concept als “The Force” uit de StarWars-saga. En zo wordt dit boek ook een sprookje, dat zich echter voltrekt in een uiterst realistische wereld met uitgebreide aandacht voor VN-bijeenkomsten, het politieke en diplomatieke spel tussen personen die gewoon “bestaan”.

ISBN: 9789020282580 Bestel online

Dit boek is ook uitgegeven in het engels onder de titel Fearless: Ordinary People Doing Extraordinary Things in a World Gripped by Fear.