Marcel Vyt op het Kasteel domein ‘Cortewalle’ te Beveren

Mystiek researcher Marcel Vyt, representative van het All-Win Netwerk voor Vlaanderen- BelgiĆ« heeft een aantal referaat-bezinningsteksten gepubliceerd omtrent het onderwerp ‘vredesontwikkeling’. Bij sommige van deze referaten is ook een ‘charter’ verbonden. Dit is een document, dat in het kader van een voordracht omtrent het behandelde onderwerp door toehoorders mede werd geparafeerd of ondertekend, zodat referaattekst inclusief charter document kunnen ingeschakeld voor ‘lobbywerk’ aangaande wijsheids-, beschavings- en vredesontwikkeling.

Van een aantal van deze “zaadjes” weten we, naderhand dat ze in “goede aarde” zijn terechtgekomen. Met andere woorden dat er door sommige organisaties en verantwoordelijkheidsdragers, in politiek, diplomatie, gemeentelijke of stedelijke overheden ‘inspiratie’ werd gevonden, wat tot actie heeft aangezet.

Momenteel is er ook vrijgave voor gebruik van toepassing. Concreet betekent dit dat eenieder wie ooit in het verleden een referaattekst-ontwerp mocht ontvangen, kan deze gebruiken volgens eigen inzichten, ten dele of in het geheel, naar keuze, mits vermelding van herkomst (bronvermelding van de auteur), gerespecteerd wordt.

Een verzameling van deze documenten is hier direct te downloaden in handig zip-formaat: