Media van January 2022

1 Item

Referaat-bezinningsteksten van Marcel Vyt omtrent het onderwerp Vredesontwikkeling

Mystiek researcher Marcel Vyt, representative van het All-Win Netwerk voor Vlaanderen- BelgiĆ« heeft een aantal referaat-bezinningsteksten gepubliceerd omtrent het onderwerp ‘vredesontwikkeling’. Bij sommige van deze referaten is ook een ‘charter’ verbonden. Dit is een document, dat in het kader van een voordracht omtrent het behandelde onderwerp door toehoorders mede werd geparafeerd of ondertekend, zodat referaattekst […]