LanguageGlobe

Het Commons Cluster

Het Commons Cluster

Het All-Win netwerk streeft naar een wereld die beter is voor iedereen. Door samenwerking met andere organisaties die dezelfde doelen nastreven ontstaat een bundeling van krachten: het Commons Cluster. Drie organisaties binnen het Commons Cluster hebben een officiƫle status binnen de Verenigde Naties. Dit betekent dat zij rechtstreeks contact kunnen leggen met staatshoofden, regeringsleiders en VN-Ambassadeurs om de voorstellen van het Commons Clusters op de agenda te krijgen bij de Verenigde Naties.

Een aantal van de organisaties die samenwerken in het Commons Cluster zijn:

Global Ecovillage Network
The International Union for Land Value Taxation

The Association of World Citizens
Earth Rights Institute
The Institute for Planetary Synthesis
The All Win Network

De Commons Actie voor de Verenigde Naties

Het All Win Network ziet de Commons actie voor de Verenigde Naties als zijn doel want organisaties en individuen zijn nu nauwelijks in staat om elkaar te ontmoeten omdat ze zo ver van elkaar afstaan. Samen ontwikkelen deze groepen manieren waarmee regeringen de commons en het al win principe gebruiken om de vereiste economische verschuiving te betalen en armoede verminderen. Ze delen hun inzicht met de vertegenwoordigers van de volken persoonlijk met brieven, en korte berichten en ook door verklaringen die zij samen met andere organisaties opstellen en die gedurende UN vergaderingen worden voorgelezen. Nieuwe inzichten worden verkregen coor o.a. brainstorming en via berichten uit de wereld. Mensen met elke mogelijke achtergrond zijn voor dit werk nodig teneinde over de nodige aspecten van deze complexe zaken te beschikken. Voel u vrij om mee te doen.

Visie

Mensen dienen in harmonie met elkaar te leven als een essentieel deel van de natuur. Commons communities zijn gebaseerd op:

 • Ieder kan zich ontwikkelen op hun eigen unieke wijze zonder elkaar kwaad te doen
 • Ieder draagt bij aan zowel het geluk van anderen en aan de gezondheid van de natuur met al zijn vormen.

Missie

 • Het bevorderen van het ontstaan van een all win wereld. Dat is een wereld gebaseerd op het begrip dat alle mensen en de natuur zijn verenigd.
 • Het hebben van respect en het steunen van het welzijn van alle mensen en alle vormen van leven.
  Het steunen van research en die alom beschikbaar maken voor het bevorderen van de all-win benadering.
 • Het organiseren van denktanks, seminars, workshops en gesprekken over hoe tot een All-Win benadering te komen in ons leven en relaties.
 • Het maken van een wereld grondwet voor een all win benadering van het leven om tot partnerships en netwerken van individuen, groepen en speciaal internationale organisaties te komen.
 • Het werken als een non profit organisatie.

Doelen van de Commons Actie voor de Verenigde Naties

 • Het tot stand brengen in het jaar 2030 van een All-Win gemeenschap en een verschuiving naar een commons economie gebaseerd op het welzijn van alle mensen en de natuur.
 • Het scheppen van een wereld verschuiving in bewustzijn van een winverlies naar een win+win situatie. Volgens het 100e aap principe zijn daar 8-1000 mensen voor nodig.

Meer informatie over het Commons Cluster vindt u op de engelstalige website Commons Action for the United Nations.